Oelmann Elektronik GmbH

Welkom bij Oelmann Elektronik

  • Ontwikkeling, fabricage en levering van semafoon- en professionele radio communicatie.
  • Pagers en professionele radiocommunicatie.
  • Seriële, aangepaste of OEM-productie, hardware en software.
  • Serie- of OEM-productie.
  • Kant-en-klare leveringen en speciale oplossingen.
  • Turnkey leveringen en speciale oplossingen.
EU-EFRE